oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Rozpočtový výhled obce Krásná Ves na rok 2025 – 2027

21.11.2023

31.12.2027

Rozpočet obce Krásná Ves na rok 2024

21.11.2023

31.12.2024

Příloha (Fin) k návrhu rozpočtu DSO Podkováňsko na rok 2024

14.11.2023

30.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Podkováňsko na rok 2026

14.11.2023

30.11.2023

Návrh rozpočtu DSO Podkováňsko na rok 2024

14.11.2023

30.11.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2023 v 17 hodin

13.11.2023

21.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krásná Ves na rok 2025-2027

05.11.2023

21.11.2023

Návrh rozpočtu obce Krásná Ves na rok 2024

05.11.2023

21.11.2023

Příloha (FIN 9/2023) k návrhu rozpočtu obce Krásná Ves na rok 2024

05.11.2023

21.11.2023

Rozpočtová změna č. 9/2023 obce Krásná Ves

03.11.2023

31.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.10.2023

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Ves o místním poplatku ze psů

10.10.2023

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Ves o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

10.10.2023

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Ves o místním poplatku ze vstupného

10.10.2023

Rozpočtová změna č. 8/2023 obce Krásná Ves

02.10.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 6/2023 DSO Podkováňsko

04.08.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 7/2023 obce Krásná Ves

03.08.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 6/2023 obce Krásná Ves

02.08.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 5/2023 DSO Podkováňsko

03.07.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 5/2023 obce Krásná Ves

30.06.2023

31.12.2023

Závěrečný účet obce Krásná Ves za rok 2022

29.06.2023

30.06.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná Ves za rok 2022

29.06.2023

30.06.2024

Návrh závěrečného účtu obce krásná Ves za rok 2022

12.06.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 4/2023 obce Krásná Ves

05.06.2023

31.12.2023

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za

31.05.2023

31.05.2025

Rozpočtová změna č. 4/2023 DSO Podkováňsko

02.05.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 3/2023 obce Krásná Ves

27.04.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 3/2023 DSO Podkováňsko

03.04.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 2/2023 obce Krásná Ves

14.03.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 2/2023 DSO Podkováňsko

03.03.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 1/2023 DSO Podkováňsko

02.02.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 1/2023 obce Krásná Ves

02.02.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 14/2022 obce Krásná Ves

04.01.2023

31.12.2023

Rozpočtová změna č. 8/2022 DSO Podkováňsko

03.01.2023

31.12.2023

Rozpočet obce Krásná Ves na rok 2023

09.12.2022

31.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásná Ves na rok 2025

09.12.2022

31.12.2025

Rozpočet DSO Podkováňsko na rok 2023

08.12.2022

12.12.2023

Střednědobý rozpočtový výhled DSO Podkováňsko na rok 2025

08.12.2022

31.12.2025

Archiv dokumentů elektronické Úřední desky obce Krásná Ves naleznete zde.