oficiální web obce

Podání prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Krásná Ves datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: obec@krasnaves.cz
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: pondělí 18.00 – 19.30 hod.

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu bez elektronického podpisu a přílohy

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Krásná Ves datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu.

 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: pondělí 18.00 – 19.30 hod.

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

  Kontaktní adresa:
  Podání prostřednictvím datové schránky

  • Identifikátor datové schránky: diujd4t
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny: pondělí 18.00 – 19.30 hod.

  Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu

  Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Krásná Ves datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Krásná Ves, Krásná Ves 23, 294 25 Katusice
  • Časová možnost podání:
   • Pozemní poštou: kdykoliv
   • Osobně: v úřední dny podatelny
  • Potvrzení přijetí:
   • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
   • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny: pondělí 18.00 – 19.30 hod.

  Upozornění

  Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít elektronickou adresu: obec@krasnaves.cz nebo poštovní adresu: Obecní úřad Krásná Ves, Krásná Ves 23, 294 25 Katusice,
  případně telefon: +420 326 394 150