oficiální web obce

Tento velkoobjemový kontejner bude přistaven v dolní části obce. Prosím nevhazujte elektrospotřebiče, železo, dřevo. Pouze na velkoobjemový odpad z domácností.